Ineke's Personal Gallery

proef 2 sectie 2

proef 2 sectie 2

Published on 15 October 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
IC
Transcript
00:00
pH experiments the microscale way
00:00
Deel 2
00:08
a. Materiaal - Nunclonschaaltje (a) b. Chemicaliën - Broomthymolblauw indicatoroplossing (b) - Methyloranje indicatoroplossing (c) - Fenolftaleïne oplossing (d) - Zoutzuur (0,1 mol/l) (f) - Natriumhydroxide (0,1 mol/l) (g) - Buffers pH 4 en 9 (h)
00:20
1. Doe4 druppels 0,1 mol/l zoutzuur in ieder vakje van de eerste kolom. 2. Gebruik nu de oplossingen die bovenaan de overige kolommen staan en vul deze kolommen ook vakje per vakje.
00:27
3. Doe in rij één een druppel broomthymolblauw in ieder vakje.
00:42
4. Doe in rij twee een druppel fenoltaleïne in ieder vakje. 5. Doe in rij drie een druppel mix van de indicatoren in ieder vakje.
00:53
6. Doe in rij vier een druppel universeel indicator in ieder vakje.
00:59
Waarneming 
01:04
Er zijn indicatoren die meerdere kleuren krijgen over een breed bereik van pH-waarden. Vaak wordt dit gerealiseerd door gebruik te maken van een mengsel van indicatoren. Door de kleur te vergelijken met voorbeelden kan de pH geschat worden. Zulke indicatoren worden universele indicatoren genoemd. Soms is de overgang van de ene naar de andere kleur lastig waar te nemen. Door gebruik te maken van een mengindicator kan het kleurcontrast tussen de zure en de basische vorm vergroot worden.