Project 1 [Copy]

Project 1 [Copy]

Published on 2 April 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Lợi ích
00:01
Hệ thống giám sát giao thông
00:07
- Hạn chế tối đa sự cố
00:09
- Triển khai kịp thời công tác cứu hộ cứu nạn
00:12
- Phát hiện ngay lập tức các lỗi vi phạm và lưu lại các thông tin
00:15
- Nâng cao ý thức chấp hành giao thông
00:17
- Tiết kiệm nhân lực, thời gian, công sức