Project 1

Project 1

Published on 16 June 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
ÜÇGENLERDE EŞLİK BENZERLİK
00:06
   İki üçgenin karşılıklı ikişer kenarı ve bu kenarları dahil eden karşılıklı açıları eş ise bu üçgenlere eş üçgenler denir.
00:14
Kenar - Açı - Kenar (K.A.K.) Eşlik Teoremi
00:17
   Karşılıklı iki kenarı ve bu iki kenarın oluşturduğu açıları eşit olan üçgenler eştir. Bu durum Kenar - Açı - Kenar (K.A.K.) eşliği olarak isimlendirilir.
00:26
Açı - Kenar - Açı (A.K.A.) Eşlik Teoremi
00:29
   Karşılıklı olarak ikişer açısının ölçüsü eşit ve eşit açılar arasındaki kenar uzunlukları da aynı olan üçgenler eştir. Bu durum Açı - Kenar-Açı (A.K.A.) eşliği olarak isimlendirilir.
00:38
Kenar - Kenar - Kenar (K.K.K.) Eşlik Teoremi
00:41
Kenarları arasındaki bire bir eşleme ile karşılıklı kenarları eş olan üçgenlere eş üçgenler denir. Bu eşlik Kenar - Kenar - Kenar (K.K.K.) eşliği olarak isimlendirilir.
00:42
   K.K.K. eşliğiyle uzunlukları eşit olan kenarların karşılarındaki açıların ölçüleri de eşit, ölçüleri eşit olan açıların karşılarındaki kenarların uzunlukları da eşittir.
00:47
İki Üçgenin Benzer Olması için Gerekli Olan Koşullar
00:50
Karşılıklı köşeleri arasında yapılan bire bir eşlemede karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlere benzer üçgenler denir.
00:57
Kenar - Açı - Kenar (K.A.K.) Benzerlik Kuralı
00:60
 Karşılıklı iki kenar uzunluğu orantılı ve bu kenarların oluşturduğu açıların ölçüleri eşit olan üçgenler benzer olur. Bu benzerliğe Kenar - Açı - Kenar (K. A. K.) benzerlik kuralı denir.
01:09
Açı - Açı (A.A) Benzerlik Kuralı
01:16
Kenar - Kenar - Kenar (K.K.K.) Benzerlik Kuralı
01:19
  Köşeleri arasında yapılan bire bir eşlemede karşılıklı kenar uzunlukları orantılı olan üçgenler benzer olur. Bu benzerliğe Kenar - Kenar - Kenar (K. K. K.) benzerlik kuralı denir.
01:30
   Benzer üçgenlerin karşılıklı yardımcı elemanları da aynı benzerlik oranına sahiptir.
01:48
Benzer üçgenlerin çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir.
01:53
TEŞEKKÜRLER
01:55
Cemre KUMAN