Project 1

Project 1

Published on 5 October 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
SK
Transcript
00:01
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Психолого-педагогічний факультет Кафедра дошкільної освіти
00:02
Види дитячих експериментів для дітей дошкільного віку
00:04
2022 рік
00:07
Над видами експериментів працювала Шрамко Катаріна
00:10
ПРИЄМНОГО ПЕРЕГЛЯДУ!
00:17
ЯК?
00:17
Навіщо? Що? Де?
00:17
Чому?
00:23
ДОСЛІДИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТИ
00:29
Які ж вони бувають, ці експерименти?
00:31
1. За характером об'єкта, що використовуються в експерименті
00:34
Досліди з рослинами
00:34
Досліди з тваринами
00:34
Досліди з об'єктами не живої природи
00:34
Об'єкт - людина
00:41
2. За місцем проведення: - у груповій кімнаті; - на дослідних ділянках.
00:43
3. За кількістю дітей:
00:44
індивідуальні
00:45
групові
00:46
колективні
00:48
4. За умовами проведення: - випадкові; - заплановані; - поставлені.
00:50
5. За характером розумових операцій: - фактичні; - порівняльні; - узагальнюючі.
00:51
6. За характером пізнавальної діяльності: - ілюстративні; - пошукові; - вирішення поставлених завдань.
00:57
7. За способом застосування в аудиторії: - демонстраційні; - фронтальні.
00:59
8. За характером включення в педагогічний процес: - епізодичні; - систематичні.
01:01
9. За місцем в циклі: - первинні; - повторні; - заключні і підсумкові.
01:06
У
01:06
експериментальна діяльність включає:
01:07
- планові досліди; - спільна діяльність із дітьми (спостережженя, праця, хужожня творчість); - самостійна діяльність дітей; - спільна робота з батьками (дослідницькі проекти).
01:13
01:13
01:15
Дякую за увагу! З вами була Катаріна Шрамко