Project 1

Project 1

Published on 30 March 2022
Transcript
00:01
MATEMÁTICAS EN DOCUMENTOS OFICIAIS
00:04
LETRA DO DNI
00:05
AZAR?
00:06
    SISTEMA ARITMÉTICO?
00:09
QUE É A ARITMÉTICA MODULAR?
00:14
- Dividir o número do DNI entre 23
00:17
- Utilizamos o resto da división (entre 0 e 22) e lle asignamos unha letra dunha táboa
00:31
- Número enteiro resto 0        a
00:36
- Número decimal parte enteira b multiplicámola por 23   
00:47
- a-b asignación letra na táboa
00:54
EXEMPLO: Nº 35836028
00:57
35836028:23=1558088,174
01:02
1558088·23=35836024
01:08
35836028-35836024= 4
01:14
ENTÓN, SEGUNDO A TÁBOA, A LETRA SERÍA G
01:14
35836028G
01:15
TARXETAS DE CRÉDITO
01:17
Teñen 16 díxitos, divididos en:
01:21
Nº de identificación da entidade que nos proporciona a traxeta
01:27
díxito que indica o tipo de tarxeta e a entidade financieira á que pertence
01:33
Nº de identificación do usuario
01:40
Díxito de control