Project 1

Project 1

Published on 1 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
tS
Transcript
00:01
גירוש היהודים בספרד
00:01
מאת: תמי שבתי, אלי קרסלניק, יוסף טורקי ואייזקיאל גוטמן
00:22
סיבה
00:22
סיבה: מכיוון שהם התייחסו לנוצרים טוב יותר מאשר ליהודים, כמה .יהודים החליטו להתנצר, אך עקבו בחשאי אחר היהדות
00:38
תוצאה
00:39
תוצאה: היהודים שהתגלו נהרגו. אם קיבלו את מה שעשו, הם נהרגו ביחידות, אך אם לא, הם נהרגו בציבור.
00:54
בכנסייה הייתה שחיתות. השחיתות בכנסייה הייתה בכך שנחטפו ילדים קתולים, וגם אנשים הורעלו. על כל הפשעים הללו הם האשימו את היהודים שהתאסלמו בקתולים. מכיוון שהייתה שחיתות בכנסייה, אז המלך והמלכה החליטו להאשים את היהודים שהפכו לנצרות
01:19
תוצאה
01:20
תוצאה: הם נהרגו או ננעלו, וגם עונו
01:26
סיבה: הומרים היהודים לנצרות הואשמו או נעצרו על כך שהם לא נוצרים אמיתיים. הם עונו, עד שהודו שהם בוגדים, וכשהתוודו הם התנקשו בהם.
01:45
תוצאה
01:45
תוצאה: צורת המוות השכיחה ביותר הייתה לשרוף, אך אם הם היו מוכנים לנשק את הצלב, נסלח להם.