Project 1

Project 1

Published on 19 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
4. ODS. Educació de qualitat
00:09
617 milions de joves no tenen coneixements bàsics ni un nivell mínim d’alfabetització. Augmenta l’absentisme i abandonament escolar. Poca inclusivitat i equitat