Project 1

Project 1

Published on 11 November 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Біологія
00:01
Саморегуляція на клітинному рівні
00:05
Внутрішньоклітинна сигналізація
00:09
Внутрішньоклітинна сигналізація необхідна для передачі зовнішніх сигналів до клітинних структур. Так, наприклад, клітина сприймає сигнали гормонів або нейромедіаторів. Гормони або нейромедіатори називаються первинними посередниками. Вони взаємодіють із рецепторами на поверхні клітин.
00:20
У відповідь у цитоплазмі клітин утворюються вторинні посередники— регуляторні молекули, які «підхоплюють естафету» і передають сигнал уже на клітинні структури. За участі вторинних посередників у клітині активуються різні процеси. Це зумовлює клітинну відповідь: експресію певних генів, секрецію речовин, ріст, поділ, апоптоз та інші процеси.
00:35
Регуляції експресії генів
00:41
У структурі гена є промотор і термінатор — ділянки початку і закінчення транскрипції
00:49
У прокаріотів гени об'єднані в оперони — структури з декількох генів зі спільними промотором і термінатором. Продукти генів синтезуються всі разом і в однаковій кількості. У прокаріотів є також оператор — ділянка, яка регулює експресію гена.
00:57
Якщо оператор заблокований, то РНК-полімераза не може рухатися вздовж гена і транскрипція не відбувається. Регуляція транскрипції в прокаріотів відбувається за механізмами індукції та репресії.
01:09
В еукаріотів регуляція експресії генів залежить від активаторів генної активності (так званих транскрипційних факторів). До регуляції транскрипції залучаються додаткові ділянки геному — енхансери і сайленсери. Енхансери після зв'язування з ними певних білків стимулюють транскрипцію, а сайленсери пригнічують її.
01:16
Також транскрипція регулюється конденсацією і деконденсацією хроматину (щільно конденсований хроматин неактивний).
01:25
Самозбирання клітинних органел
01:32
Самозбирання мембран (білки й ліпіди, здатні до самозбирання). Самозбирання рибосом (утворюються велика й мала субодиниці рибосом). Самозбирання мікротрубочок (росте шляхом самозбирання тубулінових субодиниць).
01:44
Дякую за увагу!