Project 2 [Copy] [Copy]

Project 2 [Copy] [Copy]

Published on 19 May 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
כיום בארץ נשים מקבלות יחס שונה בעבודה אך ורק בגלל מגדרן
00:05
אם זה בשכר
00:06
או באי הכללת נשים במוקדי השפעה והחלטה
00:09
ואפילו בקושי לקבלה לעבודה
00:12
וכל זה בגלל היותן נשים
00:14
?זה נראה לכם בסדר
00:17
במאה העשרים ואחת נשים מוכיחות את עצמן שהן יכולות
00:20
להנהיג
00:22
לנהל
00:24
ובעצם לעשות הכל בעצמן
00:27
ובכל זאת נשים מקבלות יחס שונה בעבודה ובשכר
00:31
זה דבר שצריך להשתנות
00:33
בארץ כיום ,נשים מקבלות שכר נמוך יותר בצורה משמעותית מאשר גברים
00:37
לא בגלל יכולות שכליות
00:39
או פיזיות
00:41
אלא אך ורק בגלל מגדר
00:43
:לדוגמא
00:45
 55% מחקרים מראים כי מכלל הסטודנטים לרפואה בישראל הן נשים
00:50
ולמרות זאת שכר הרופאות ישראל נמוך מזה של הרופאים ב33%
00:54
!!זה המון
00:56
?וכל זה רק בגלל מגדר
00:59
בשביל מגדר נשים מקבלות ?יחס שונה בעבודה ובשכר
01:03
!זה פשוט לא בסדר
01:05
:לסיכום
01:07
,למרות יכולותיהן נשים עדיין לא מקבלות את השוויון והיחס המגיע להן בעבודה ובשכר
01:11
לדעתי, חשוב לתת לכל אדם הזדמנות שווה בעבודתו מבלי התייחסות למינו
01:15
כדי שיהיה שוויון צריך להתחולל שינוי בתפיסת העולם של החברה כלפי נשים
01:19
ומחיקת הסטיגמות שמוציאות את הנשים "ה"פחות טובות" ו"החלשות יותר מבין שני המינים
01:24
"תפיסת הדימוי של הנשים כ"פחות טובות מחלישה אותן וצריכה להשתנות בחברה הדמוקרטית כיום