Project 2

Project 2

Published on 17 June 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
Dersimiz: Matematik
00:03
Konumuz: Önermeler ve Bileşik Önermeler
00:06
MANTIK NEDİR?
00:09
   Mantık, doğru düşünce için nasıl düşünülmesi gerektiğine dair ilke ve kuralları araştıran bir disiplindir. İnsana serbest düşünme ve düşündüklerini anlaşılır bir şekilde ifade etme imkanı sağlar. Zihni yanlışlardan koruyan mantık, aynı zamanda kişiye ispat edilenle edilmeyeni ayırma becerisi kazandırır.
00:16
Önerme
00:17
 Doğru ya da yanlış kesin hüküm (yargı) bildiren ifadelere önermeler adı verilir. Matematikte önermeler genellikle p,q,r,s gibi küçük harflerle gösterilir.
00:25
  Doğruluk değeri aynı olan önermelere denk önermeler denir. p önermesi q önermesine denk ise p≡q, p önermesi denk değil ise p≢q ile gösterilir.
00:29
Önermelerin doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya doğruluk tablosu denir.
00:33
n farklı önermenin birbirine göre 2^n tane doğruluk durumu vardır.
00:43
Bileşik Önermeler
00:45
İki veya daha fazla önermenin "ve", "veya", "ya da", "ise", "ancak ve ancak" gibi bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeye bileşik önerme denir.
00:51
"ve" Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler
01:07
"veya" Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermelerin Özellikleri
01:09
Tek kuvvet Özelliği
01:15
Değişme Özelliği
01:20
Birleşme Özelliği
01:24
Dağılma Özelliği