Project 2

Project 2

Published on 29 November 2022
SK
Transcript
00:00
2022 рік
00:00
Пізнавально-дослідницька діяльність для дітей шостого року життя за освітньою програмою "Освіта і піклування/Education&Care"
00:00
Міністерство освіти та науки України МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра дошкільної освіти
00:04
Вашій увазі роботу представляє Шрамко Катаріна, студентка групи М1 заочної форми навчання спеціальності "Дошкільна освіта"
00:11
Метою Програми є створення оптимальних умов для цілісного становлення та фізичного, інтелектуального, емоційного і духовного розвитку особистості дошкільника, яка здатна до відповідальної поведінки та швидкої соціальної адаптації завдяки сформованим лідерським якостям. Програма допомагає оптимізувати й розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від двох                     до шести (семи) років.
00:21
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:
00:23
1. Дитина є повноцінною особистістю від народження.Їй не потрібно заслуговувати на повагу чи любов дорослих – вона має на це право за фактом свого народження. Дорослі мають обов’язки щодо дітей, їхніх освіти та виховання.
00:27
2. Дитина не повинна завжди відповідати образу, в якому її прагнуть бачити дорослі. Дорослий має своїм власним прикладом надихнути дитину наслідувати його
00:34
3. Кожній дитині притаманні власні психічні та фізичні особливості, фізіологічно заданий темперамент. Однак усі діти рівною мірою мають право на увагу та високу оцінку докладених ними зусиль.
00:40
4. Одні діти народжуються зі здатністю керувати, інші – спеціально навчаються і розвивають у собі цю якість, аби стати завтрашніми переможцями. Звісно, не кожна дитина може народитися з незалежним, сильним і рішучим характером. Але наполеглива робота над собою та допомога сім’ї здатні розвинути лідерські якості у кожної дитини.
00:58
- уваги та доброзичливості, коли дитина виявляє готовність до діяльності (участь у дослідах, спостереження, праця у природі,                                                  догляд за тваринами, рослинами тощо),                                                  що забезпечує пізнання природи (в межах                                                   вікових можливостей);                                                                                                    - яскравих позитивних емоцій, коли сама                                                  дитина позитивно реагує на ситуації                                                  взаємодії з різними об’єктами природи                                                  (досліди, спостереження, обстеження,                                                  розгляд тощо).
00:58
Формування емоційно-ціннісного ставлення відбувається через демонстрацію педагогом та іншими дорослими власних:
00:58
ПРИРОДНИЧО-ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
01:08
- визначати погодні явища (дощ, сніг, спека, хуртовина тощо), стан повітря (холодне, тепле, гаряче); розрізняти пори року і визначати зміни в рослинному і тваринному світі;                                                   - спостерігати за природними об’єктами і                                                   явищами планети Земля і видимими                                                   об’єктами космосу;                                                  - самостійно чи з незначною допомогою                                                  дорослого проводити нескладні досліди                                                  щодо пізнання властивостей об’єктів                                                  природи; спостерігати за явищами                                                  природи та помічати зміни у стані природи                                                  й погоди.
01:08
Для формування когнітивної складової важливе виконання наступних завдань.
01:08
1. Розвивати навички:
01:18
Дякую за увагу! З вами була Шрамко Катаріна