Project 2

Project 2

Published on 15 June 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Çizgi grafiği
00:02
Çizgi Grafiği ve Grafiği Yorumlama
00:03
Çizgi grafikleri, verilerin çizgilerle temsil edildiği bir gösterim yöntemidir. Çizgi grafikleri,verilerin yatay ve dikey eksendeki kesişimlerinin, çizgi yardımıyla birleştirilmesi ile elde edilir. Farklı veriler arasındaki artma, azalma, ani yükseliş ve düşüşleri gözlemlemek için kullanılır.
00:05
Örnek
00:10
Örneğin, yandaki grafikte Türkiye’nin 1990, 2000 ve 2007 nüfus sayımlarına göre nüfus verileri çizgi grafiği ile gösterilmiştir. Grafikte 1990 ve 2000 yılları arasında fark edilir. Bir nüfus artışı olurken 2000, 2007 yılları arasındaki artışın 1990, 2000 yılları arasındaki artışa göre daha az olduğu görülmektedir.
00:18
Bu grafiği incelediğimizde verilerin alındığı 5 gün boyunca Ankara’daki sıcaklığın İzmir’in altında seyrettiğini görebiliriz.
00:23
UYARI
00:25
• Çizgi grafiği verilerdeki değişimi görmemizi sağlarken sütun grafiği her bir veriyi diğer verilerle karşılaştırırken kolaylık sağlar. • Sürekliliği olan verileri çizgi grafiği ile göstermek uygunken sonuca vurgu yapılmak istenen verilerde sütun grafiği kullanmak daha uygundur.
00:31
YANILTAN GRAFİKLER
00:33
Çizgi grafiklerinde değerleri gösteren aralıkların eşit olmaması ya da farklı olması gibi durumlar, aynı verilerin farklı grafikler olarak görünebilmesine yol açar.
00:38
Örneğin, aşağıdaki iki grafik aynı verileri temsil etmesine rağmen, geliri gösteren eksen bir grafikte 15’er diğerinde 2’şer arttığı için farklı grafikler gibi algılanabilmektedir.
00:46
ORTALAMA, ORTANCA VE TEPE DEĞER
00:48
ARİTMETİK ORTALAMA
00:50
Bir veri grubunun aritmetik ortalaması, veri grubundaki değerlerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle bulunur.
00:55
ÖRNEK
00:56
Aşağıda verilen sayı dizisinin aritmetik ortalamasını bulalım. 2, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 33, 33, 41
00:59
Aritmetik ortalama = 2+9+11+14+15+17+21+24+33+33+41/11                                    = 220/11                                    = 20 Bu veri grubunun aritmetik ortalaması 20’dir. Veri grubunda çok büyük ve çok küçük değerler yoksa aritmetik ortalamayı kullanarak grubun yayılımını yorumlayabiliriz.
01:05
ORTANCA (MEDYAN)
01:08
Bir veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralandığında, ortada bulunan veri ortanca (medyan) olarak adlandırılır.
01:13
ÖRNEK
01:16
Aşağıda verilen sayı dizisinin ortanca değerini bulalım. 2, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 33, 33, 41 Bu dizide ortada bulunan veri 17’dir. Yani bu veri grubunun ortanca değeri 17’dir. Veri grubunda çok büyük ve çok küçük değerler varsa veya ortalarda yer alan değerler birbirine yakın olduğunda, veri grubunun eğilimini anlayabilmek için ortanca kullanmamız daha uygundur.
01:22
TEPE DEĞERİ 
01:24
Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere o veri grubunun tepe değeri (modu) denir.
01:29
ÖRNEK
01:33
Aşağıda verilen sayı dizisinin tepe değerini bulalım. 2, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 33, 33, 41 Bu dizide en çok tekrar eden sayı 33’tür. Yani bu veri grubunun tepe değeri 33’tür. Veri grubunda tekrar eden sayılar fazla ise bu veri grubunun eğilimini anlayabilmek için tepe değerine bakmamız uygun bir yöntemdir.