Project 2

Project 2

Published on 23 May 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
OM
Transcript
00:02
Hərbi hissə
00:03
Biznes
00:05
Performansın ən vacib cəhəti
00:07
Müxtəlif tərkibli komandlar
00:10
Yenilikçi
00:10
Uğurlu
00:14
Müxtəliflik
00:16
Performans artımı
00:18
Daha yaxşı həlli
00:22
Daha çox istedadı cəlb edir
00:24
Effektiv komanda işi ilə təmin edir
00:28
Müxtəlif komanda quruluşu
00:34
İnklüzivlik
00:37
Daxili münaqişə
00:40
Yaş
00:41
Təcrübə fərqi
00:43
Açıq müzakirələr
00:45
Komanda ruhu
00:48
Kimliyindən
00:49
Dil
00:50
Din
00:51
Etnik mənsubiyyət
00:52
Cins
00:54
Görüş
00:55
Siyasi mövqe
00:57
Yavaş və ya sürətli örgənmək
00:60
Intravert və ya extravert olması
01:04
Bərabər imkanlar
01:07
Korporativ mədəniyyət
01:08
Inklusiv mədəniyyət
01:11
Komanda müxtəlifliyi
01:14
Təmin olunan inkluzivlik
01:17
Komandanın dinamikası
01:18
Təkminləşmə
01:21
Sıx
01:22
Uğurlu