Project 2

Project 2

Published on 18 March 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
PROJECT IN A.P.
00:06
Mary Grace A. Andaya
00:08
LET'S START!!!
00:12
- This is the map of the asia     and its country
00:13
Asia is Earth's largest and most populous continent, located primarily in the Eastern and Northern Hemispheres.
00:19
Earth has so many contenents and the largest is the Asia. Asia is bounded on the east by the Pacific Ocean, on the south by the Indian Ocean, and on the north by the Arctic Ocean. The boundary between Asia and Africa is the Red Sea, the Gulf of Suez, and the Suez Canal.[17] This makes Egypt a transcontinental country, with the Sinai peninsula in Asia and the remainder of the country in Africa.
00:26
- Ang kasaysayan ng mga bansang Asyano mula ika-16 hanggang ika-20 siglo ay panahon ng pagbabago, pagpapatuloy at pag-unlad. Sa panahong ito, nanghimasok ang mga Kanluranin upang mapakinabangan ang mga yamang likas at yamang tao nito.
00:28
Ang mga pangyayaring ito ay nagbunsod sa pag-usbong ng damdaming Nasyonalismo sa mga Kanluranin. Sa pagkakataong ito, nagbuklod ang mga Asyano upang wakasan na ang mga pang-aaping naranasan.
00:36
Sa naranasang pagbabago, napanatili ng mga Asyano ang kanilang tradisyunal na kaugalian, kultura, pamumuhay, pananaw at pagpapahalaga.
00:46
Bawat makakapangyarihang kanluranin ay umangkin ng mga bansang mahihina na nagbigay-daan upang makabuo sila ng kani-kanilang imperyo.
00:48
Sa naranasang pang-aapi at pagmamalupit ng mga Kanluranin, unti-unting bumangon ang mga Asyano upang supilin ang pagmamalupit.