Project 2

Project 2

Published on 1 January 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
PDR Nedir?
00:03
Fatma Betül TOPCU
00:04
[email protected]
00:07
PDR Nedir? Popüler bölümlerden birisi olan PDR'nin açılımı, rehberlik ve Psikolojik danışmanlıktır. Bu bölümü başarıyla bitirenler, psikolojik danışman olarak bireylerin hayatlarında karşılaştığı çeşitli sorunları Çözmeyi ve hedeflerine yönelmede etkin rol oynamayı amaçlar. Bireyin gelişiminde ona rehberlik eden danışmanlar, onlara destek verirler.
00:14
Psikolojik danışmanlık bireyin kendini tanıması, problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmesi, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce verilen bilimsel ve sistematik psikolojik yardımdır.
00:20
PDR Okumak İçin Gerekli Özellikler Bir öğrencinin PDR bölümünde okurken ve sonrasında çalışma hayatındayken başarılı olabilmesi için sahip olması gereken özelliklere, PDR bölümü için gerekli özellikler konusuna bakacak olursak, öncelikli olarak karşımıza PDR’nin insanla iç içe olan bir alan olması çıkıyor. PDR okumak için gereken özellikler nelerdir diye soranlara cevap verecek olursak: İnsanlarla iletişim kurmayı, onları etkin biçimde dinlemeyi ve anlamayı, empati kurmayı becerebilen ve seven; açık fikirli ve sosyal-duygusal zekası yüksek kişiler bu alanda başarılı olabilirler diyebiliriz.
00:34
PDR BÖLÜMÜNÜ KİMLER TERCİH ETMELİDİR? Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mesleğinin ilk temeli, danışan ve danışman arasında kurulan terapötik iletişim sayesinde gerçekleşir. Bu sürecin daha iyi olması için mesleki bilginin yanı sıra danışmanda bulunması gereken bazı özellikler mevcuttur. Bu niteliklerin her biri, birbirinden bağımsız yani bir sıralamaya konulamayacak kadar önemlidir.
00:48
Bu bölüme girmeyi düşünen bireyin özellikleri; iletişim ve etkileşimi güçlü, konuşmayı ve dinlemeyi seven, potansiyel, ilgi ve yeteneğe önem veren, sabırlı, anlayışlı, empati yeteneğine sahip, sosyo-kültürel farklılıklara saygı duyan, değişime ayak uydurabilen ve mesleki anlamda iyi hizmet verebilmek için sürekli olarak kendini geliştirecek motivasyona sahip olması gerekir.
01:02
PDR Mezunları Ne İş Yapar? Psikolojik danışmanlığı temelde; Bireysel danışmanlık Kariyer danışmanlığı Eğitim danışmanlığı olarak üç dala ayırabiliriz.
01:07
Danışma merkezlerinde psikolojik danışmanlık (danışmanlık süreci ayrı bir ihtisas gerektirir mezun olduğunuzda unvanınız psikolojik danışman olsa da danışanlarınızla çalışacağınız kuramda ayrı bir eğitim almadan bunu yalnız lisans eğitimi ile doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz beklenemez)
01:13
İş seçeneklerini sıralarsak:
01:14
Okul psikolojik danışmanlığı Kariyer danışmanlığı Akademisyenlik Psikolojinin farklı alt dallarında yüksek lisans seçenekleri ve buna bağlı iş tanımları (sosyal psikoloji, endüstriyel psikoloji vb.)
01:19
Rehberlik araştırma merkezlerinde (RAM) psikolojik danışmanlık. Klinik psikoloji. Adliyede danışmanlık.
01:26
PDR’nin Önü Açık mı? Tercih dönemindeki öğrencilerin en çok aklına takılan sorulardan biri de bu. PDR’nin ön açık mı. Eğer bir devlet okulunda psikolojik danışamn olarka görev yapmak istiyorsanız KPSS puanlarının oldukça yüksek olduğunu söylemeliyiz. Ortalama olarak 80 üstü puan almak gerekmektedir.
01:34
Ancak pek çok PDR bölümü mezunu farklı sektörlerde de çalışmaktadır. Yukarıdaki listede gördüğün gibi pek çok seçenek var. Seçeneklerin çok olması PDR’yi önü açık bir bölüm yapıyor. Kendi fırsatlarını yaratabilmen için sana pek çok seçenek sunuyor 
01:43
Neden PDR mezunu öğretmen değildir? PDR mezunu okullarda çalıştığı zaman genelde ”öğretmen” unvanıyla çalışır fakat bu doğru bilinen yanlış bir bilgidir. Öğretmen öğrenciye sürekli ders çalışması gerektiğini söylerken Okul Psikolojik Danışmanı öğrenciye ”ders çalışmamanın altında yatan sebep nedir?” diye sorar. Kısaca bir öğretmen sonuç odaklı yaklaşırken Psikolojik Danışman sorun odaklı yaklaşım sergiler.
01:54
01:57
İyi Günler