Zacarias's Personal Gallery

Project 20

Project 20

Published on 1 May 2020

s s s s s s s

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ZE
Transcript
00:00
La impremta de Gutenberg
00:04
-Combinava la tipografia amb l'ús d'una premsa, paper i tinta.
00:14
Molts exemplars en poc temps y menys cost.
00:31
Magúncia (Alemanya) l'any 1455.
00:34
Difusió de llibres S.XV XVI
00:45
La reforma protestant
00:49
Finals de l'edat mitjana : Incomoditat enla sociedad per l'Església.
00:57
L'exagerat luxe de les altes jerarquíes.
01:03
L'escassa cultura  del clero.
01:06
La compravenda de càrrecs eclesiàstics.
01:09
Martí Luter
01:10
-Frare agustí alemany.
01:15
- 1517, va publicar 95 tesisen contra de l'Església.
01:27
- La salvació per la fe.- L'autoritat de la Bíblia.-El sacerdoci universal.