Project 20

Project 20

Published on 2 November 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ZE
Transcript
00:00
La crisi social i econòmica
00:02
A finals del segle XVIII, el Tercer Estat compost per:
00:06
Burguesia
00:06
Camperols i artesans
00:08
Aspiraven a reformes socials
00:10
Els camperols s'oposaven a les càrregues feudals
00:12
Imposades pels grups privilegiats
00:16
Dels privilegis de la noblesa... Llibertat de comerç...
00:27
En aquest període van haver-hi dues crisis (que van provocar l'esclat revolucionari)
00:34
La crisi económica
00:37
Conseqüencies de les males collites
00:43
Pujada el preu dels aliments
00:52
La crisi financera
00:55
Manca de diners per l'Estat
01:07
Paguessin impostos $
01:12
Van exigir la convocació Estats Generals