Project 3

Project 3

Published on 12 March 2023
Transcript
00:00
FI DE LA DICTADURA
00:13
27 DE GENER
00:14
1930
00:18
DIMISIÓ
00:22
2 MESOS MÉS TARD..
00:24
VA MORIR