Project 3

Project 3

Published on 10 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar,ilgili problemleri çözer.
00:03
M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
00:05
Aynı İşaretli İki Sayının Toplamı
00:05
Aynı işaretli iki sayı toplanırken öncelikle sayılar toplanır. İşlemin işareti olarak ortak olan işaret yazılır.
00:05
Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterilen işlemler sıfırın sağ tarafında (+5) + (+3) = (+8) sıfırın sol tarafında (–5) + (–3) = (–8) şeklinde ifade edilir.
00:07
Zıt İşaretli İki Sayının Toplamı
00:09
Zıt işaretli iki sayı toplanırken, sayıların işaretlerine bakılmaksızın mutlak değeri büyük olan sayıdan mutlak değeri küçük olan sayı çıkarılır.
00:11
Elde edilen sonuç mutlak değeri büyük olanın işaretiyle birlikte işlemin sonucu olarak yazılır.
00:15
sayı doğrusunda yapılan işlem (+5) + (–8) = (–3) şeklinde ifade edilir.
00:16
Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi
00:21
İki tam sayının farkını bulmak için çıkan sayının toplama işlemine göre tersi ile eksilen sayı toplanır.
00:26
a ve b herhangi iki tam sayı olmak üzere a – b = a + (–b) olur.
00:36
Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde verilen işlem doğal sayılar kümesinde 7 – 4 = 3 şeklinde gösterilir.
00:41
Tam Sayılarda Çarpma İşlemi
00:46
Çarpma işleminde; • Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir. • Ters işaretli iki sayının çarpımı negatiftir.
00:52
Çarpma işlemini akılda tutmanın bir yolu : + : dostum; – : düşmanım olsun. 1. Dostumun dostu dostumdur. 2. Düşmanımın dostu düşmanımdır. 3. Dostumun düşmanı düşmanımdır. 4. Düşmanımın düşmanı dostumdur.
00:57
Tam Sayılarda Bölme İşlemi
01:02
Bölme işleminde; • Aynı işaretli iki sayının bölümü pozitiftir. • Ters işaretli iki sayının bölümü negatiftir.
01:07
Bölme işlemi çıkarma işleminin kısa yoludur. Örneğin; 18 : 6 = 3’tür. 18 – 6 = 12, 12 – 6 = 6, 6 – 6 = 0 Bölüm 3, kalan 0’dır. Bölme işlemi çarpma işleminin tersidir. –10 . 2 = –20 ise –20 : (–10)=2’dir.
01:12
Problemler
01:22
Efe, Mert ve Melih 10 soruluk bir yarışmaya katılmıştır. Efe 7 doğru 3 yanlış, Mert 4 doğru 6 yanlış, Melih 2 doğru 8 yanlış yapmıştır.
01:22
Yarışmada doğru yanıtlar 10 puan kazandırıp yanlış yanıtlar 5 puan kaybettirdiğine göre alınan sonuçları bulun.
01:32
Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosferdeki sıcaklık her kilometrede ortalama 5˚C düşmektedir.
01:32
Bir dağcı 3000 m tırmandıktan sonra dağın zirvesine ulaşıyor.
01:32
Zirvede ölçtüğü sıcaklık –6˚C olduğuna göre tırmanmaya başladığı yerdeki sıcaklık kaç derece selsiyustur?
01:37
Oda sıcaklığı -5 oC iken soba yakıldı ve odanın sıcaklığı +15 oC arttı.Odanın yeni sıcaklığı nedir?
01:43
Süleyman yaptığı satışlar sonucunda Pazartesi 250 TL kâr , Salı günü ise 350 TL zarar etmiştir. Süleyman'ın iki günlük satış sonucundaki kâr-zarar durumunu nedir?
01:48
Bir karınca sayı doğrusu üzerinde 2'den başlayarak önce 5 br sola daha sonra 7 br sağa doğru hareket ediyor ve duruyor.
01:48
Karıncanın durduğu yerdeki sayı aşağıdakilerden hangisidir?
01:53
Miray KIRAN