Project 4

Project 4

Published on 13 March 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
8.
00:03
Llinçons apreses
00:07
El Crash del 29
00:08
La Gran Depressió
00:13
A l'economia i la societat nord-americana
00:17
Govern 
00:19
La importància de regular    el mercat de valors
00:21
      Protegir els inversors i consumidors
00:26
Creació
00:29
Va ser una de les mesures preses per regular el mercat de valors i protegir els inversors
00:29
Comissió de Valors i Borsa (SEC)