Project 7

Project 7

Published on 12 June 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
zd
zeynep dalkılınç
zeynep's Personal Gallery
Transcript
00:00
BÖLÜNEBİLME KURALLARI
00:04
Sayının birler basamağına bakılır. Birler basamağı çiftse sayı 2'ye tam bölünür. Birler basamağı çift değilse 2 ile bölümünden 1 kalanını verir.
00:04
2 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
00:12
Sayının rakamları toplanır.  Rakamlar toplamı 3 veya 3'ün  katı ise sayı 3'e tam bölünür. Ayrıca sayının 3'e bölümünden  kalanı bulmak için; rakamlar toplamını 3'e bölmek  yeterlidir. 
00:12
3 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
00:20
Sayının onlar ve birler basamağına bakılır. 00 veya 4'ün katıysa sayı 4'e tam bölünür.
00:20
4 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
00:26
5 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
00:26
Sayının birler basamağı 0 veya 5 ise sayı 5 ile tam bölünür
00:31
8 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
00:31
Sayının son üç basamağı sekizin katıysa bu sayı sekize kalansız olarak bölünüyor demektir
00:37
Bir sayının 9 ile kalansız bir şekilde bölünebilmesi için sayının tüm basamaklarında bulunan rakamlar toplanır. Rakamların toplamı eğer 9'un katıysa sayının 9'a kalansız olarak bölünebilir.
00:37
9 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
00:45
Bir sayının 10 ile tam bölünebilmesi için birler basamağı 0 olmalıdır.
00:45
10 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
00:51
Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, ... işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, farkı alınır. Genel toplamın 11 e bölümünde kalan 0 ise sayı 11'e tam bölünür.
00:51
11 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI
01:00
6, 12, 15 sayılarının bölünme kuralını nasıl elde edebiliriz?
01:37
''Periyodik tekrar eden'' size neler çağrıştırıyor?
01:42
İNCELEYELİM
01:51
Günlük hayattan periyodik olarak tekrar eden durum örnekleriyle bir problem hazırlayınız.
01:51
ÖDEV
01:51
Episode 1