Project [Copy]

Project [Copy]

Published on 21 May 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
זיהום האוויר בחיפה
00:07
רוב זיהום האוויר בחיפה נגרם כתוצאה ממפעלי התעשייה במפרץ חיפה
00:14
בשכונות המגורים הקרובות למפעלים הסיכון לברונכיט אצל ילדים יעלה ב־37% והסיכון לברונכיט אצל בוגרים יעלה בלא פחות מ־54%
00:25
...המפעלים גורמים לעוד מחלות כמו: סרטן, מחלות לב ונשימה
00:31
המדינה גם מבזבזת מיליונים בשנה על המפעלים האלה
00:37
משרדי הממשלה מתכננים תכניות לטיפול בזיהום האוויר אך לא מיישמים אותן
00:45
ולכן אנחנו צריכים לעשות כאן שינוי !ולהפוך את העולם לירוק יותר
00:50
:אפשר לצמצם את זיהום האוויר בכמה שלבים
00:54
משרדי הממשלה צריכים לאשר את סגירת בתי הזיקוק
00:59
ניקוי קרקעות מזוהמות - סינון מוחלט של גורם הנזק שיש בקרקע ושטיפה עוצמתית באמצעות לחץ גבוה
01:07
לאחר סגירת המפעלים, צריך למצוא פתרון תעסוקתי לעובדי המפעלים ופיתוח אזורי תעסוקה נקיים יותר
01:15
...אז אולי אני לא אוכל לעשות את השינוי הזה לבד
01:19
!אבל איתכם נוכל לשנות את הכל
01:23
!תודה שצפיתם