Andrea's Personal Gallery

REVOLUCIÓ FRANCESA 1

REVOLUCIÓ FRANCESA 1

Published on 4 March 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
LA REVOLUCIÓ FRANCESA
00:05
Comença al 1789
00:08
monarquia absoluta
00:13
CAUSES DE LA REVOLUCIÓ
00:13
CAUSES DE LA REVOLUCIÓ
00:15
                 1789 crisis econòmica i social
00:19
mala collita
00:28
marginació política
00:31
COMENÇAMENT DE LA REVOLUCIÓ                               1789
00:36
revolta aristocràcia
00:41
Els privilegiats es neguen       a pagar impostos
00:47
Lluis XVI
00:50
convoca els Estats Generals
00:56
Estats generals oberts             al 1879      presidits pel rei i         formats per la     noblesa, tercer estat              i clergat
01:03
La fi de l'antic règim
01:06
dona ajuda als del      tercer estat
01:10
assalt a la pressó de            Bastilla
01:13
L'Assamblea Nacional        Constituent
01:19
i promulga els Drets de l'Home i                  del Ciutadà
01:26
- Monarquia constitucional
01:29
- República democràtica
01:31
- República burgesa
01:34
1789 L'Assamblea Nacional inicia un procés reformista i converteix França en monarquia constitucional i parlamentària
01:35
1791 Constitució i estableix sufragi indirecte i censatari
01:36
Assamblea legislativa
01:37
Reformes (1789-1791) satisfeien grups burgesos però no noblesa, al clergat
01:38
FRACÀS
01:47
La família reial s'oposa a la Revolució i vol unir-se a l'imperi austríac i  restablir l'absolutisme
01:48
El monarca, va ser retornat a la capital i        es va evidenciar el seu rebuig           al procés revolucionari
01:49
L'abril del 1792 l'Assemblea Legislativa declara la guerra a Àustria.              (austríacs envaeixen França i arriben a París)
01:55
Revolta dels sans-culottes, aquests assalten el palau reial, empresonen al monarca i proclamen la república (setembre 1792)