J's Personal Gallery

Římanům 8:38-39

Římanům 8:38-39

Published on 26 October 2020

https://www.bible.com/bible/15/ROM.8.38-39 Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! [Ř 8,38-3

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.