Rồi ! Bye nha! Hết xàm!!

Rồi ! Bye nha! Hết xàm!!

Published on 19 July 2021
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
YL
Yến Ly Ngô Thị
Yến Ly's Personal Gallery
Transcript
00:02
Cách để bạn trở nên hạnh phúc!!
00:06
Bớt ăn lại
00:06
Bớt ngủ lại
00:07
Đặc biệt là : Bớt sân si cu la lại
00:11
Dịch ở nhà bạn nên!
00:17
Học thêm 1 cái gì mới
00:19
Làm cái chưa bao giờ làm
00:20
Tập thể dục
00:25
Nói chơi dzị! Chứ tui tập làm video chứ biết HP là qq gì âu chời ơi!