Semesterprojekt

Semesterprojekt

Published on 3 June 2021
Transcript
00:00
Psykolog med ydernummer
00:02
kort fortalt
00:02
-
00:04
En psykolog med ydernummer kan behandle patienter, der har fået en henvisning fra lægen.
00:09
Bliver man henvist til en psykolog, kan man få tilskud til behandlingen fra det offentlige.
00:15
Der er 11 henvisningsårsager, der berettiger en person til offentligt tilskud.
00:16
11 henvisningsårsager
00:17
De
00:17
er:
00:18
1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
00:19
2. Trafik- og ulykkesofre
00:19
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
00:20
4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
00:20
5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
00:21
6. Pårørende ved dødsfald
00:21
7. Personer, der har forsøgt selvmord
00:22
8. Kvinder, der får foretaget abort efter 12. graviditetsuge
00:22
9. Ofre for incest eller andre seksuelle overgreb, inden de er fyldt 18 år
00:23
10. Let til moderat depression, (over 18 år)
00:23
11. Let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (over 18 år)
00:27
En henvisning dækker 12 konsultationer á 45 minutter.
00:30
Som angstpatient (henvisningsårsag 11) kan man dog få en ny henvisning og dermed mulighed for 12 konsultationer mere.
00:34
Prisen pr. konsultation ligger cirka mellem 900 - 1200 kroner.
00:37
– heraf betaler det offentlige 60 procent, hvis man tager til psykolog med henvisning.
00:42
I Danmark er der omkring 833 psykologer med ydernummer.
00:45
Det er de enkelte regioner, der bestemmer antallet af ydernumre.
00:47
Som autoriseret psykolog kan man ansøge om et ydernummer, såfremt der er nogen ledige.
00:49
Der er to ansøgningsrunder om året.
00:52
Får man tildelt et ydernummer, forpligter psykologen sig til nogle krav.
00:54
Disse krav er blandt andet:
00:56
- En minimumsomsætningsgrænse på 150.000 kroner årligt.
00:57
(Gælder den samlede afregning med regionen)
00:59
- Et omsætningsloft på 308.220 kroner årligt.
01:01
(Gælder KUN den afregning med regionen, der vedrører henvisningsårsag 10-11)
01:04
Kravene forhandles i en overenskomstaftale mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening hvert tredje år.