Tam Sayılar

Tam Sayılar

Published on 11 July 2021

Tam sayılar melike dağdelen 201810211032

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
MD
Transcript
00:01
TAM SAYILAR
00:06
Sizce doğal sayılar ve kesirler dışında başka sayılara da ihtiyaç var mıdır? Günlük hayatta doğal sayılar dışında  karşılaştığınız sayılara örnek  verebilir misiniz?
00:07
Hatırlayalım 0, 1, 2, 3, 4, 5... sayıları doğal sayılardır.
00:13
Hava durumu haberlerinde ülkemizin en soğuk ve en sıcak illerinin hava sıcaklılarının nasıl gösterildiğini farketmiş miydiniz?
00:20
Yeryüzünde yükseklikler veya derinlikler deniz seviyesine göre ölçülmektedir. Bu yüksekliklerin konumlarının belirlenmesinde deniz seviyesi 0 olarak kabul edilir.
00:20
Termometrede 0'ın üstündeki sıcaklık değerleri + , 0'ın altındaki sıcaklık değerleri ise - , ile ifade edilmektedir. Günlük hayatımızda sayıların önüne " + " veya " - " işaretlerini kullandığımız bir durumu örnek verelim
00:26
Deniz seviyesinin üstündeki değerler + , deniz seviyesinin altındaki değerler - ile gösterilmektedir.
00:28
Tam sayılar, yönlü sayılar olarak da bilinir. Sayıların önündeki “+” veya “–” işaretleri sayıların yönünü gösterir.
00:33
Alışverişten kâr edilmesi, zemin katın üstündeki katlar, 0’ın üstündeki sıcaklıklar ve deniz seviyesinin üstü “+” ile; alışverişten zarar edilmesi, zemin katın altında kalan katlar, 0’ın altındaki sıcaklıklar ve deniz seviyesinin altı “–” ile ifade edilir.
00:35
Örnek: 200 lira borç: -200            200 lira kâr: +200             5 adım geri: -5                   5 adım ileri: +5
00:38
Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları “+” ve “-” işaretlerini kullanarak gösteriniz. Deniz seviyesinin 10 metre altı : 3000 lira gelir : Sıfırın altında 5 derece : Zeminin iki kat üstü :
00:44
Tam sayıları sayı doğrusunda gösterelim.
00:49
0'dan büyük sayılar " + " (pozitif) işaretli sayılar, 0'dan küçük sayılar " - " (negatif) işaretli sayılar olarak isimlendirilir.
00:54
Eşit bölmelere ayrılmış sayı doğrultusunda 0'ın sağına yazılan sayılar  sırasıyla +1, +2, +3... pozitif tam sayılar, 0'ın soluna yazılan sayılar ise  sırasıyla  -1, -2, -3... negatif tam sayılardır.
00:59
Pozitif tam sayılar (Z+) ve negatif tam sayılar (Z-) kümesinin “0” ile birleşim kümesi tam sayılar kümesi olarak adlandırılır ve bu küme “Z” harfi ile gösterilir. Sayı doğrusunda 0 noktasına başlangıç (referans) noktası denir. 0 sayısının işareti yoktur. Bu yüzden pozitif ya da negatif olarak adlandırılmaz. Örnek: -9 negatif tam sayıdır. +11 pozitif tam sayıdır.
01:04
Tam Sayılarda Sıralama
01:05
Pelin Ankara’da, ablası Elazığ’da ve abisi İzmir’de yaşamaktadır. Pelin’in babası televizyonda hava durumu haberlerini izlerken Elazığ’da sıcaklığın -10°C , Ankara’da 4°C ve İzmir’de 12°C olduğunu görmüştür. Babası, Pelin’e en soğuk ilde kimin yaşadığını sorduğunda Pelin’in vereceği cevabın ne olacağını bulalım.
01:10
Sıcaklık değerlerini ifade ederken 0’ın üstündeki değerleri pozitif, 0’ın altındaki değerleri de negatif tam sayılarla gösteririz. Verilen sıcaklık değerlerini karşılaştırdığımızda en soğuk olan il 0’ın altında 10°C olan Elazığ’dır.
01:14
Negatif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülür. Pozitif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Her tam sayı sağındaki tam sayıdan küçük, solundaki tam sayıdan büyüktür. Her pozitif tam sayı 0’dan ve negatif tam sayılardan büyüktür.
01:20
Örnek: 10 > 0         10 > -5        -1 < 0 < 1
01:25
-7, 12, 6, -19, 8, 0, -14 Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan beşinci sayı hangisi olur?
01:27
Çözüm
01:28
-19 < -14 < -7 < 0 < 6 < 8 < 12
01:33
Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiriniz.
01:33
İki basamaklı en küçük negatif tam sayı iki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı İki basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı
01:33
11 -99 -98 98 -11
01:44
-45 < 0 < -8 < -29 < 14 Yukarıdaki sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir?
01:45
Çözüm
01:47
-45 <
01:47
0
01:47
< -8 <
01:47
-29
01:47
< 14
01:52
Hazırlayan
01:53
Melike DAĞDELEN 201810211032