TAM SAYILAR

TAM SAYILAR

Published on 10 July 2021
Transcript
00:00
TAM SAYILAR
00:03
Günlük hayatımızda karşılaştığımız olayların sayısal ifadelerinde doğal sayılar bazı durumlarda yetersiz kalır.
00:03
Örneğin borç alma-verme, deniz seviyesinin altına inme-üstüne çıkma, kar-zarar etme gibi durumları doğal sayılarla ifade etmemiz karışıklığa sebep olur. Bu yüzden tam sayılar kümesinde yararlanılır.
00:09
ÖRNEĞİN;
00:09
Sıcaklık sıfırın altında 20 derece yerine ► −20
00:09
Deniz seviyesinin 150 metre üstü ► +150
00:09
Zemin katın altındaki 3. kat ► −3
00:09
25 TL borç ► −25
00:14
Sizde günlük hayatta kullandığınız negatif ve pozitif tam sayılara  örnekler verin bakalım
00:28
Sayıların önüne konulan işaretler sayının yönünü belirtir. Önünde “+” olan sayılara pozitif tam sayılar, önünde “−” olan sayılara ise negatif tam sayılar denir. Sıfır hariç önünde işaret bulunmayan sayıların işareti “+”dır yani pozitif sayılardır. Sıfır sayısı ise ne pozitif ne de negatif bir tam sayıdır.
00:33
Sıfıra referans noktası denir. Çünkü sayıların pozitif mi negatif mi olduğunu sıfır ile karşılaştırarak belirleriz. Sayı doğrusunda sıfırın sağındaki sayılar pozitif, solundaki sayılar ise negatiftir.
00:45
NOT:
00:45
00:46
Pozitif tam sayılar sayı doğrusunda 0’ın sağında yer alır: 1, 2, 3, 4, …
00:48
Negatif tam sayıalar sayı doğrusunda 0’ın solunda yer alır: −1, −2, −3, −4, …
00:50
TAM SAYILARIN KARŞILAŞTIRILMASI
00:55
Sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür, sola doğru gidildikçe sayılar küçülür. Diğer bir ifade ile pozitif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür, negatif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Sayıları sıralamada “<” ve “>” sembolleri kullanılır.
01:00
ÖRNEKLER:
01:00
+5 sayısı +3 sayısının sağında olduğu için +5 > +3
01:04
−2 sayısı −7 sayısının sağında olduğu için −2 > −7
01:08
3 SAYISI O SAYISININ SAĞINDA OLDUĞU İÇİN 3>0
01:13
Negatif tam sayıları ,  karşılaştırırken borç olarak düşünmeniz karşılaştırmanızı kolaylaştıracaktır.
01:18
Mesela −7 mi büyük −10 mu diye düşünelim.Sayılar negatif olduğu için −7’yi 7 TL borç, −10’u ise 10 TL borç olarak düşünebiliriz. 7 TL borç 10 TL borçtan daha iyi bir durum olduğu için −7 > −10 deriz.
01:25
Şu çıkarımlarda bulunabiliriz:
01:30
*Bütün pozitif tam sayılar 0’dan büyüktür. *Bütün negatif tam sayılar 0’dan küçüktür. *Herhangi bir pozitif tam sayı, bütün negatif tam sayılardan büyüktür.
01:37
*Herhangi bir negatif tam sayı, bütün pozitif tam sayılardan küçüktür.
01:42
*En büyük negatif tam sayı −1’dir.
01:47
*En küçük pozitif tam sayı +1’dir.
01:52
Örnekler: -15 > −29 +6 < 23 0 < 12 −23 < 0 −2 > −13 5 > −7 |−2| > −2 |−23| < 144 15 < |−18|