Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi

Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemi

Published on 15 June 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
gk
Transcript
00:00
TAM SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ
00:05
Can, bugün termometreye baktığında oda sıcaklığının 5 °C olduğunu görüyor. Sonra Can’ın evinde elektrik kesiliyor. Bundan dolayı evlerindeki kombi çalışmıyor ve Can’ın odası, 7 °C soğuyor. Son durumda, Can’ın odasının sıcaklığı kaç °C’tur?
00:10
Kombi çalıştığında Can’ın odasının sıcaklığı + 5 °C’tur. Elektrik kesildiğinde Can’ın odası 7 °C soğuduğuna göre son durumda odanın sıcaklığını tespit etmek için (+ 5) + (– 7) işleminin sonucunu bulmalıyız. (+ 5) + (– 7) = – 2 Son durumda Can’ın odasının sıcaklığı – 2 °C’tur.
00:16
Tam sayılarla toplama işlemi yapılırken toplananların işaretlerine bakılır. Toplananların işaretleri; • Aynı ise toplananların mutlak değerleri toplanır. Toplamın işareti olarak toplananların ortak işareti yazılır. • Aynı değil ise mutlak değeri büyük olan toplanandan küçük olan toplanan çıkarılır. Farkın işareti olarak toplananlardan mutlak değeri büyük olanın işareti yazılır.
00:21
(+ 7) + (+ 8) = (+ 9) + (– 11) = (– 13) + (+ 4) = (– 10) + (– 17) = (– 19) + (+ 2) =
00:21
Aşağıdaki örnekleri defterinizde çözün.
00:26
Sayı doğrusunda gösterilen toplama işlemini yazınız.
00:36
Çıkarma işlemi, eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına gelir.
00:41
a. (+ 3) – (+ 8) = b. (+ 9) – (– 9) = c. (– 14) – (+ 18) = ç. (– 11) – (– 10) = d. (+ 2) – (– 14) = e. (– 6) – (– 6) =
00:41
Verilen işlemleri defterinizde yapınız.
00:47
Cemre, zemin kattan asansörle önce 2 kat aşağıya iniyor. Sonra asansörle 1 kat daha iniyor. Son durumda asansörün kat göstergesinde hangi tam sayı yazar?
00:52
Tahtada yazılı olan işlemin sonucunu bulunuz.
00:57
Selahattin Bey ilk durumda para bulunmayan hesap cüzdanına önce 200 TL yatırıyor. Sonra yatırdığı bu paradan 40 TL çekiyor. Buna göre, son durumda Selahattin Bey’in hesap cüzdanının baki- yesinde hangi tam sayı yazar?
01:02
Ceren, havanın soğuduğunu hissedip odasındaki termometreye baktığında sıcaklığın 0 °C olduğunu görüyor. Her saat başında termometreye bakan Ceren, termometrede okuduğu değerleri kaydediyor. Bir süre sonra elde ettiği değerleri incelediğinde değerlerin her seferinde 3 °C arttığını fark ediyor. Ceren, 7 saat sonraki oda sıcaklığını hesaplamak için nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız.
01:07
Tam sayılarla çarpma işleminde aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif, zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif bir tam sayıdır.
01:12
Sayı doğrusundaki tam sayılar, ikişer azalmakta ve bu işlem 5 kez tekrar etmektedir. O hâlde sayı doğrusunda modellenen işlem (+ 5) · (– 2)’tir. (+ 5) · (– 2) = – 10
01:18
Modelde dörder sayma pulu 7 sıra hâlinde dizilmiştir. Her bir sıradaki sayma pullarının değeri (– 4)’tür. Buna göre, modellenen çarpma işlemi (+ 7) . (– 4)’tür. (+ 7) · (– 4) = – 28 Modeldeki          sayma pullarının değerleri toplamı (– 28)’dir.
01:23
Modelde önce 2 tane 5’li sıfır çifti oluşturulmuştur. Modelden 2 tane 5’li  sayma pulu çıkarılmıştır. Sonuçta 10 tane sayma pulu elde ettiğimize göre modellenen işlem (– 2) . (– 5) = (+ 10) olur.
01:28
Modelde önce 2 tane 4’lü        sayma pulu bulunmaktadır. Sonuçta 8 tane sayma pulu elde ettiğimize göre modellenen işlem (+ 2) . (– 4) = (– 8) olur.
01:33
Modelde önce 2 tane 4’lü sıfır çifti oluşturulmuştur. Modelden 2 tane 4’lü sayma pulu çıkarılmıştır. Sonuçta 8 tane           sayma pulu elde ettiğimize göre modellenen işlem (– 2) . (+ 4) = (– 8) olur.
01:38
Sıfırdan farklı bir tam sayı “– 1” ile çarpıldığında sayının işareti değişir. 0 (sıfır) tam sayısı, bir tam sayı ile çarpıldığında sonuç 0 (sıfır) olur.
01:44
verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. (– 1) · (+ 3) = (– 4) · (– 1) = (– 1) · (– 8) = (+ 13) · (– 1) = 0 · (– 32) = (– 1) · 0 =
01:49
Tam sayılarla bölme işleminde aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif, farklı işaretli iki tam sayının bölümü negatiftir.
01:54
verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. (– 10) ÷ (– 2) = (– 20) ÷ (+ 4) = (+ 21) ÷ (– 3) = (+ 8) ÷ (+ 1) = (– 45) ÷ (– 5) = (+ 27) ÷ (– 9) =