Tawarruq

Tawarruq

Published on 19 December 2020
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Apa itu TAWARRUQ ??
00:05
Melibatkan 2 kontrak
00:09
Kontrak jual beli (komoditi) antara pembeli & penjual dengan bayaran secara tangguh
00:12
Penjualan komoditi tersebut kepada pihak ketiga, dan bayaran dibuat secara tunai
00:21
Ahmad memerlukan pembiayaan sebanyak RM 10,000 untuk memulakan perniagaan selepas dibuang kerja akibat pandemik COVID 19
00:26
Ahmad cuba memohon pembiayaan dengan bank, tapi tidak berjaya, kerana Ahmad tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi
00:31
Lalu Ahmad memohon pembiayaan dengan Ar-Rahn Permodalan Kelantan Berhad, Cawangan Kota Bharu 1
00:40
Ahmad memohon pembiayaan sebanyak RM 10,000 dengan membawa dokumen pengenalan diri & barang kemas (emas) sebagai cagaran
00:45
Ar-Rahn mengesahkan mutu marhun cagaran Ahmad dan mengesahkan jumlah pembiayaan oleh Ahmad.
00:46
Jumlah Pembiayaan : RM 10,000 Jumlah Keuntungan : RM 2,040 (setahun) Tempoh Kontrak : 12 bulan Harga Jualan : RM 12,040
00:53
Dengan bermodalkan pembiayaan Ar-Rahn tadi, Ahmad memulakan perniagaan menjual pakaian bundle secara online.
01:02
Setelah 6 bulan, perniagaan Ahmad telah maju dan mampu mendapat hasil jualan sebanyak RM 100,000 sebulan
01:07
Kemudian, dengan hasil jualan, Ahmad ke cawangan Ar-Rahn untuk menyelesaikan pembiayaan & menebus marhun cagaran
01:15
Oleh kerana Ahmad menyelesaikan pembiayaan sebelum cukup tempoh kontrak, Ahmad layak mendapat rebat keuntungan
01:22
Semenjak dari itu, Ahmad memilih Ar-Rahn sekiranya dia memerlukan modal tambahan bagi mengembangkan lagi perniagaan yang diusahakannya.
01:27
Kerana
01:31
CEPAT
01:32
TELUS
01:34
MUDAH