Teacher Presentation [Copy]

Teacher Presentation [Copy]

Published on 24 December 2021
Transcript
00:01
Chào mừng cô và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm 5 lớp 12A2!
00:02
Thành viên nhóm:
00:02
[Gia Linh] [Hải Nam] [Thúy Vân]
00:07
Và hôm nay
00:08
Chúng ta sẽ đến với bài:
00:08
Quyền
00:09
Tự Do
00:09
00:10
Luận
00:11
Ngôn
00:12
Bài học hôm nay gồm 3 phần chính:
00:14
Khái niệm
00:14
SUBJECT 2
00:15
SUBJECT 3
00:21
ALL I ASK OF YOU
00:22
IS THAT 
00:22
YOU TRY
00:23
YOUR BEST
00:28
SO let's have a FANTASTIC year!