Tenacitat i fragilitat

Tenacitat i fragilitat

Published on 3 November 2021
Transcript
00:00
Tenacitat i Fragilitat
00:02
Fet per: Clara Blazquez, Berta Prat i Víctor Escobar
00:05
Tenacitat
00:05
Què és la tenacitat
00:06
Sinònims
00:06
Exemples
00:11
Què és la tenacitat
00:11
La tenacitat és la resistència que presenta un material a trencar-se o a deformar-se
00:13
La paraula tenacitat deriva de el llatí Tenacitas
00:15
Fa referència a la qualitat de ser tenaç
00:21
Sinònims
00:22
Fermesa
00:23
Força
00:25
Constància
00:31
Exemples
00:32
Un martell pot trencar un vidre, perquè el martell pot donar cops sense deformar-se
00:33
Materials: metalls, fustes i alguns plàstics
00:41
Fragilitat
00:42
Què és la fragilitat
00:42
Sinònims
00:43
Exemples
00:48
Què és la fragilitat
00:48
Propietat contrària a la tenacitat
00:50
Els materials fràgils es trenquen facilment en rebre cops o xocs
00:58
Sinònims
00:59
Feblesa
01:00
Terbolesa
01:09
Exemples
01:09
Si tu tens un plat de ceràmica i al posar-ho a la taula li dones un cop es trencarà per la seva fragilitat
01:11
Materials: Vidres, ceràmica i minerals
01:19
Gràcies per la vostra atenció!