ՏԻՄpulse նորարական խաղ–ծրագիր

ՏԻՄpulse նորարական խաղ–ծրագիր

Published on 5 March 2018

ՏԻՄpulse նախաձեռնող թիմը հրավիրում է Մարտունիում ապրող 14 և բարձր տարիքի բոլոր ցանկացողերին միանալու «ՏԻՄpulse» սոցիալական–նորարարակ խաղ–ծրագրին։ ՏԻՄpulse նպատակն է խաղի միջոցով բարձրացնել բնակիչների մոտիվացիան և նպաստել մասնակցությանը տեղական ինքն

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
ԼՀ
Լիանա Հովհաննիսյան
Լիանա's Personal Gallery