Tulen

Tulen

Published on 4 November 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Chào các bạn
00:00
Hôm nay mình sẽ chỉ
00:00
cách xài Tulen
00:04
Step
00:04
1
00:04
Dùng chiêu 2 để truy đuổi hoặc chạy
00:09
Step
00:09
2
00:10
Tập luyện chiêu 1 làm sao ném trúng địch
00:15
Step
00:15
3
00:15
Hãy chờ cho địch mất unti (mấy con không thể chọn ) mới xài chiêu 3
00:16
chiêu 3
00:21
Hãy đợi chiêu 2 tích 3 lần ( trừ lúc nguy cấp )
00:21
Step
00:21
4
00:26
Step
00:26
5
00:26
Combo 1 -2 - 2( lướt xa ra ) -3
00:30
CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM
00:30
Thank