tw

tw

Published on 28 October 2020

hg gt hi gr u

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:01
PERMOHONAN KELULUSAN DANA BAGI AKTIVITI DI BAWAH UNIT PENGAMBILAN PELAJAR DAN PEMASARAN BAGI TAHUN 2020 FAKULTI TEKNOLOGI DAN INFORMATIK RAZAK
00:02
27 Oktober 2020
00:09
TUJUAN & JUSTIFIKASI
00:10
Unit StReAM FTIR telah merancang semula aktiviti bagi menonjolkan visibiliti FTIR supaya lebih relevan dengan keadaan semasa dengan mengambil kira faktor-faktor luaran lain seperti peluang ‘reskilling’ dan ‘upskilling’ mereka yang terkesan dengan pandemik COVID19 ini.Inisiatif ini adalah penting dalam usaha meningkatkan enrolmen pelajar FTIR yang lebih bertumpukan secara ‘focused-engagement’ dengan entiti spesifik dan juga mengoptimumkan kaedah pemasaran secara digital.
00:17
IMPLIKASI KEWANGAN
00:18
Sehubungan dengan itu, bagi melaksanakan aktiviti pemasaran baharu yang dinyatakan anggaran peruntukan yang dimohon adalah seperti berikut:
00:25
IMPLIKASI KEWANGAN-revise
00:26
Sehubungan dengan itu, bagi melaksanakan aktiviti pemasaran baharu yang dinyatakan anggaran peruntukan yang dimohon adalah seperti berikut:
00:33
Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Fakulti Teknologi dan Informatik Razak dengan segala hormatnya dimohon untuk mempertimbangkan dan seterusnya meluluskan permohonan peruntukkan yang dinyatakan dalam usaha untuk menjayakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh Unit StReAM bagi tahun 2020 sebanyak RM9,850.00 (RINGGIT MALAYSIA: SEMBILAN RIBU LAPAN RATUS LIMA PULUH SAHAJA) daripada Vot Mengurus Fakulti (U.K560000.0100.0000)
00:34
PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN