ครอบครัวคอมพิวเตอร์

ครอบครัวคอมพิวเตอร์

Published on 26 April 2021

จัดทำโดย วันสิริ หนุปุ้ย 6211135008 ปัญญดา เกื้อสกุล 6211135027 ฟริตตี นุ้ยสมาด 6211135035 สิทธาเทพ อนุมัติ 6211135040 ซับรี จารู 6211135051

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
Computer Family
00:04
วิธีการเตรียมตัวเข้ามาเรียนใน สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสคร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
00:11
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
00:18
พี่กริชครับ ผมอยากทราบ วิธีการเตรียมตัวเข้ามา เรียนเป็นครูคอมครับ
00:23
ลำดับแรกน้องต้องจบการ ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่านะครับ
00:29
แล้วยังมีเกณฑ์คุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการศึกษาภาคปกติระดับไม่เกิน ปริญญาตรีพุทธศักราช 2546
00:44
อย่าลืมเข้าไปอ่านดู ในเว็บของมหาวิทยาลัยนะครับ
00:50
ขอบคุณครับพี่กริช
00:52
เรียนยากไหมครับ ผมไม่เก่ง แต่ผอมชอบคอมครับ
00:56
ไม่ยากเลยครับแค่น้องชอบไม่ต้องเก่งมาก อาจารย์ในหลักสูตรใจดีทุกคนอาจารย์จะสอนพื้นฐาน ให้ทุกโปรแกรมเลยน้องไม่ต้องห่วงนะครับ แค่น้องขยันน้องเรียนได้แน่นอน
01:11
พี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
01:14
ขอบคุณครับพี่กริช
01:18
จัดทำโดย
01:20
วันสิริ หนูปุ้ย 6211135008 ปัญญดา เกื้อสกุล 6211135027 ฟริตตี นุ้ยสมาด 6211135035 สิทธาเทพ อนุมัติ 6211135040 ซับรี จารู 6211135051
01:26
ขอบคุณครับ