אין הנחתום מעיד על עיסתו

אין הנחתום מעיד על עיסתו

Published on 8 May 2017

הסרטון משקף את תהליכי העבודה על הניסוי שערכנו לגבי השפעת טמפ' המים על קצב תפיחת הבצק .