חיי משה: הסנה הבוער

חיי משה: הסנה הבוער

Published on 12 January 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
MG
Mor Gratsiany
's Personal Gallery
Transcript
00:00
בפרקים הקודמים
00:00
בפרקים הקודמים
00:06
הוד מלכותך, שמעתי שמועות שרצות במצריים 
00:10
שמשה עזר לאיש עברי ורצח איש מצרי
00:14
!איך הוא העז... תהרגו אותו עכשיו
00:19
באר מדיין
00:22
חיי משה: הסנה הבוער
00:24
שמות פרקים: ג-ד (פסוקים 1-17 
00:36
משה
00:39
של נעלך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמות קודש
00:57
שמעתי את צעקות עמי, בני ישראל. וראיתי את הכאב שהם עוברים
01:01
ואני רוצה שתחזור למצרים ותוציא את בני ישראל מעבדות
01:05
ותביא אותם לכנען, ארץ זבת חלב ודבש.
01:10
מי אני שאלך אל פרעה ויוציא את בני ישראל ממצרים 
01:15
אני אהיה עמך
01:17
?אבל מה אם בני ישראל ישאלו אותי מי שלח אותי ומה שמו
01:22
."לבני ישראל תאמר: "אהיה אשר אהיה
01:24
".לזקני הארץ תאמר: "אלוהי אברהם, יצחק, ויעקב
01:28
".ולפרעה תאמר: "אלוהי העיבריים
01:31
?אבל מה אם העם לא יאמין לי ולא ישמע בקולי
01:36
?מה זה בידך
01:38
מטה
01:41
תשליך את המטה לקרקע
01:45
שלח ידך ואחוז בזנבו ויחזור למטה
01:53
הכנס ידך בחיקך
01:60
השב ידך לחיקך
02:11
אם לא יאמינו ל-2 האותות ולא ישמעו בקולך
02:14
אז תיקח ממי היאור ושפוך על היבשה ויהיו לדם
02:20
אני לא יכול לעשות את השליחות בגלל שאני מגמגם וגם מפחד לעמוד מול קהל
02:28
אני זה שקובע מי יהיה אילם, או חירש, או עיוור
02:31
אני אהיה איתך ועם פיך כשתדבר 
02:35
?!?למה דווקא אני
02:38
 .(!) כשתחזור למצרים אהרון יעזור לך בדיבור מול קהל
02:49
ואת המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו אותות
03:02
בפרקים הבאים
03:10
03:17
פרק: שמות ג-ד 
03:17
משה: ליאן
03:17
אלוהים: מור
03:17
צילום: מור, ליאן
03:17
פרעה: מור
03:17
המשרת של פרעה: ליאן
03:17
"חיי משה: הסנה"