פוקח עורים

פוקח עורים

Published on 14 January 2023

למה אומרים פוקח עורים ומה זה אומר

Transcript
00:01
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
00:03
פוקח עוורים
00:05
אז מה זה באמת 
00:06
פוקח עוורים
00:08
רק אומרים את זה כי זה ברכה של ברכות השחר
00:10
?אבל מה זה באמת אומר
00:13
אז בואו נתחיל עם זה
00:15
בשנת 
00:19
הסנהדרין כתבו את הברכה
00:22
הם כתבו את הברכה הזו כי בברכה היא כמו שמתעוררים בבוקר
00:27
כשאנחנו ישנים
00:28
העיינים שלנו לא מתפקדים
00:30
 ואפילו אם הם מתפקדים
00:32
רק רואים שחור
00:34
'אז מודים לה
00:36
שאנחנו יכולים לראות
00:38
ואנחנו לא עוורים
00:40
אז עכשיו 
00:41
אנחנו יכולים לראות מה שה' ברא לנו
00:45
אז עכשיו במקום להגיד את הברכה סתם כי זה בברכות השחר
00:48
אתם יודעים את המשמעות של הברכה