UPTODATE SCHOOL end university [Copy]

UPTODATE SCHOOL end university [Copy]

Published on 10 October 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
Ou nan lekol klasik?
00:00
Ou ta renmen sove
00:00
Ane lekol la ?
00:04
Step
00:04
1
00:04
Wap pran telefon, tablèt oubyen laptop ou
00:09
Step
00:09
2
00:10
Ou swiv demach pou ou enskri nan UPTODATE SCHOOL END UNIVERSITY
00:15
Step
00:15
3
00:15
Wap voye yon mesaj sou numewo sa:
00:16
+509 4882 - 9999
00:21
Yap rantre an kontak rapid rapid avew pou ou ka konmanse aprann
00:21
Step
00:21
4
00:26
Step
00:26
5
00:26
Wap gen posibilite pou swiv pwogram ministè a edikasyon nasyonal
00:30
UPTODATE SCHOOL
00:30
+509 4882-9999