Uvodni video za drugu cjelinu

Uvodni video za drugu cjelinu

Published on 13 August 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
MATRICE
00:10
Druga cjelina Računske operacije s matricama
00:11
Ključni pojmovi:
00:12
zbrajanje matrica, suprotna matrica
00:12
množenje matrice brojem
00:13
oduzimanje matrica
00:14
ulančane matrice
00:15
množenje matrica
00:17
skalarni produkt n-torki
00:27
Druga cjelina Računske operacije s matricama
00:28
Ključni pojmovi:
00:28
Svojstva računskih operacija
00:29
asocijativnost
00:30
komutativnost
00:31
distributivnost
00:33
postojanje jedinice i nule
00:34
involucija
00:44
Računske operacije s matricama
00:46
Ishodi učenja:
00:47
Objasniti pojam matrice i osnovne pojmove linearne algebre povezane s matričnim računom. Nabrojiti svojstva računskih operacija. Koristiti računske operacije s matricama u matričnom računu.
00:58
Računske operacije s matricama
00:59
Aktivnosti:
01:00
Prezentacija o računskim operacijama s matricama
01:03
Matrice u Excelu
01:05
Zadaci za vježbu
01:07
Diskusija o matricama
01:14
Krenimo!