Uvodni video za petu cjelinu

Uvodni video za petu cjelinu

Published on 14 August 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
MATRICE
00:10
Peta cjelina Rang matrice
00:11
Ključni pojmovi:
00:12
rang matrice
00:13
elementarne transformacije
00:15
ekvivalentne matrice
00:23
Rang matrice
00:25
Ishodi učenja:
00:26
Objasniti pojam matrice i osnovne pojmove linearne algebre povezane s matričnim računom. Odrediti rang matrice.
00:37
Rang matrice
00:38
Aktivnosti:
00:39
Prezentacija o rangu matrice
00:41
Kviz o određivanju ranga matrice
00:43
Zadaci s rangom matrice
00:49
Krenimo!