Uvodni video za treću cjelinu

Uvodni video za treću cjelinu

Published on 14 August 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:04
MATRICE
00:10
Treća cjelina Invertiranje matrice
00:11
Ključni pojmovi:
00:12
inverz matrice
00:12
regularna matrica
00:13
singularna matrica
00:14
elementarne transformacije
00:23
Invertiranje matrice
00:25
Ishodi učenja:
00:26
Objasniti pojam matrice i osnovne pojmove linearne algebre povezane s matričnim računom. Nabrojiti svojstva računskih operacija. Koristiti računske operacije s matricama u matričnom računu.
00:37
Ivnertiranje matrice
00:38
Aktivnosti:
00:39
Prezentacija o inverznoj matrici
00:42
Križaljka - ponavljanje o inverznoj matrici
00:48
Krenimo!