Vorming van ionen

Vorming van ionen

Published on 2 April 2020

Vorming van ionen: kation of anion

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
BV
Transcript
00:00
Dag leerlingenJe kan dit filmpje op ieder moment pauzeren.
00:01
00:03
Chemische bindingen
00:06
Vorming van ionen
00:06
Je kan dit filmpje op ieder moment pauzeren.
00:10
Vorming van ionen    
00:11
Atomen willen de stabiele edelgasconfiguratie bereiken. Dit wilt zeggen dat ieder atoom streeft om zijn buitenste schil volledig te vullen. Bij H en He zijn dat 2 valentie-elektronen. Bij de andere elementen zijn dat 8 valentie-elektronen.. Daarom wordt dit ook de octetstructuur genoemd. 
00:23
Hoe komt een metaal aan de edelgasconfiguratie?
00:26
Als voorbeeldmetaal nemen we natrium met 1 valentie-elektron. 
00:30
Natrium kan gemakkelijk de edelgasconfiguratiebereiken door het buitenste elektron af te geven.Hierdoor ontstaat een positief ion of kation.Metalen zijn elektropositief elementen. Ze geven1 of meer elektronen af om de stabiele edelgasconfiguratie te bekomen.
00:38
Hoe ontstaat er een postief ion of kation? 
00:41
normaal+ 11 - 11 = 0
00:45
+ 11 - 10 = +1
00:45
octetstructuur
00:50
Een ion is een geladen atoom.Deze positieve lading wordt veroorzaakt door het afgevenvan elektronen. Notatie: 1 e- afgegeven: Na+2 e- afgegeven: Mg2+ 
00:58
Hoe komt een niet-metaal aan de edelgasconfiguratie?  
00:60
Type here
01:02
We nemen chloor als voorbeeld van een niet-metaal met 7 valentie-elektronen
01:07
Niet-metalen nemen gemakkelijk elektronen opom de edelgasconfiguratie te bekomen..Hierdoor ontstaat er een negatief ion of anion.Niet-metalen zijn elektronegatieve elementen. Ze nemen 1 of meerdere elektronen op om deedelgasconfiguratie te verkrijgen.
01:21
Hoe ontstaat een negatief ion of anion?
01:24
Normaal+17 - 17 = 0 
01:28
Octetstructuur+17 - 18 = -1
01:34
Een negatief ion is een negatief geladen atoom.Dit komt omdat het atoomeen elektron opneemt.1 e- opgenomen: Cl-2 e- opgenomen: O2-
01:44
Stabiele edelgasconfiguratie             
01:47
Vorming van kationen          
01:49
Vorming van anionen             
01:52
Oefenen maar!