Whiteboard Black & White [Copia]

Whiteboard Black & White [Copia]

Published on 20 February 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:00
L'economia de guerra
00:07
00:09
Què és l'economia de guerra?
00:09
L'economia de guerra és una situació bèl·lica o una catàstrofe en què l'Estat pren el control de la gestió dels recursos econòmics.
00:22
Bases de l'economia de guerra:
00:27
" Una de les lliçons de la guerra consisteix en veure els perills que significa dependre d'altres paÏsos "
00:36
La 1WW introdueix: 
00:36
Racionalització
00:41
Coordinació factors productius
00:47
Finançament d'una economia de guerra:
00:50
Impostos: directes, indirectes
00:52
Emprèstits: Venda de títols de deute
00:53
Inflació: emissió de diners i expansión de crèdits
00:60
Davant de situacions d'incertesa
01:05
Prioritats canvien
01:09
Igual que les necessitats de producció
01:16
Com a resultat, apareix una nova funció de demanda.
01:19
La qual cosa fa que s'hagui de produir de manera molt ràpida productes molt diferents.
01:23
Adaptabilitat
01:28
Com sabem que s'està aplicant una economia de guerra?
01:31
Econòmicament parlant, quan hi ha una variació en la demanda de consum i de producció amb una seguida adaptació.
01:40
S'ha aplicat una economia de guerra durant la Covid-19?
01:43
Punt de vista econòmic i productiu, no moral o popular
01:45
-Reducció de la producció, consum i inversió.
01:48
-Necessitat de la producció immediata de material mèdic.
01:51
-FMI: ha parlat de ser la contracció econòmica més gran des del Crac del 29.