Woord vooraf

Woord vooraf

Published on 8 January 2022
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Transcript
00:02
Hoe schrijf ik een woord vooraf?
00:06
Een woord vooraf bestaat uit drie delen:
00:09
Een korte voorstelling van jezelf
00:12
Een verantwoording van het concept 'gip'
00:14
Een dankwoord
00:19
Korte voorstelling
00:21
Naam
00:23
Klas
00:25
School
00:27
1 vloeiende, inleidende zin
00:31
Geen uitgebreide beschrijving
00:35
Verantwoording gip
00:37
Wat is een gip?
00:39
Waarom maken we een gip?
00:44
WAT?
00:47
Algemene benadering: -> Nut van 'een' gip -> Eindejaarsproject Vermeld kort de titel van jouw project
00:51
Geen uitgebreide beschrijving eigen project ==> inleiding
00:56
WAAROM?
00:59
Verschillende redenen
01:01
Signaalwoorden van opsomming
01:03
Deze proef biedt me de kans om:
01:05
mijn kennis verder uit te breiden.
01:08
mijn vaardigheden verder te ontplooien.
01:11
mijn theoretische kennis in de praktijk om te zetten.
01:14
zelfstandig/in team te leren werken.
01:16
kritisch leren om te gaan met  verschillende bronnen.
01:18
nieuwe informatie zelfstandig te  verwerken en toe te passen.
01:21
een werkplanning leren op te stellen
01:23
... (vul zelf maar aan!)
01:26
Dankwoord
01:28
Je bedankt iedereen die jou geholpen heeft! Je vermeldt daarbij:
01:30
Naam
01:32
Functie (leerkracht wiskunde, stagementor Tupperware, ...)
01:33
Concrete bijdrage
01:37
Aparte alinea
01:39
Korte inleidende zin
01:41
Voldoende uitgebreid
01:43
Doorlopende tekst
01:45
Respectvolle volgorde (eerst je leerkrachten, dan je vrienden)
01:47
Signaalwoorden opsomming!
01:51
Geen opsomming in bullet points!
01:53
- Vermijd fout gespelde namen!
01:55
Vermijd herhaling van dezelfde structuren, zoals 'bedank ik'
01:57
Verder gaat mijn dank uit naar...
01:60
Daarnaast ben ik ook ... dankbaar.
02:02
Tot slot richt ik nog een woordje van dank tot ...
02:04
... (wees creatief!)
02:08
NOOD AAN INSPIRATIE?
02:10
Ik ben ... en zit in het zesde jaar  Elektromechanica aan het Vrij Technisch Instituut te Aalst.
02:13
Als eindejaarsstudent maken wij een geïntegreerde proef. Dit is ...
02:16
Deze proef biedt me de kans om  mijn kennis verder uit te breiden. Daarnaast helpt het me om ...
02:19
Uiteraard kon ik steeds rekenen op de hulp van enkele mensen. Ik wil  hen dan ook graag bedanken.
02:21
Zo bedank ik mijn stagementor, ..., voor ...
02:23
Daarnaast gaat mijn dank uit  naar mijn leerkracht ..., die me steeds ...
02:27
Verder bedank ik mijn leerkracht Nederlands, mevrouw Liessens, voor de hulp bij de opbouw van dit dossier. ;-)
02:29
Zonder de hulp van deze mensen zou het me niet gelukt zijn.
02:33
Vergeet niet om:
02:36
je tekst logisch in alinea's op te delen
02:38
onnodig lange zinnen te vermijden
02:40
- je spelling en taalgebruik te verzorgen
02:43
VEEL SUCCES!