ZNAČENJE VODE ZA ŽIVA BIĆA

ZNAČENJE VODE ZA ŽIVA BIĆA

Published on 19 November 2020

ZNAČENJE VODE ZA ŽIVA BIĆA

ŽK
Željka Klaić
's Personal Gallery
Transcript
00:00
ZNAČENJE VODE ZA ŽIVA BIĆA
00:05
VODA JE VAŽAN SASTOJAK TIJELA SVIH ŽIVIH BIĆA.
00:10
NAJVIŠE VODE IMA U TIJELU MEDUZE
00:15
I U LUBENICI.
00:20
MNOGE BILJKE I ŽIVOTINJE ŽIVE U VODAMA TEKUĆICAMA,
00:20
KROCANJ
00:20
ŠARAN
00:25
STAJAĆICAMA
00:30
I U MORU.
00:30
I U MORU.
00:35
VODA SE UPOTREBLJAVA U TVORNICAMA,
00:40
ZA NAVODNJAVANJE
00:45
I PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE.
00:50
ONEČIŠĆENJE NEPOVOLJNO UTJEČE NA ŽIVA BIĆA.
00:55
ZATO ČUVAJMO VODE!
01:00
VIDEOURADAK IZRADILA: ŽELJKA KLAIĆ